Home

Welkom bij Travalje Subiet, een kleinschalig zorgbedrijf dat gespecialiseerd is in, op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie gerichte, programma’s en trajecten. Dit door middel van een ondersteunende, activerende en trainende aanpak.

 

Travalje Subiet is erkend volgens een internationale gestandaardiseerde ISO-certificering (9001) voor kwaliteitmanagement (van zorg). Deze certificering is gerealiseerd onder de koepel van de Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland (CKZ Zeeland), waar Travalje Subiet mede-oprichter en lid van is. Op de site van CKZ Zeeland kunt u ook meer informatie vinden over de andere leden!

 

 

Het bedrijf staat open voor mensen die vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische redenen of verslaving, niet zonder meer in staat zijn om te functioneren in een reguliere school-, werk-, of leefomgeving. Interesses en talenten van de klant dienen als uitgangspunt van programma en traject,

binnen een coachend concept.

 

Bij een traject dat gericht is op een baan komt de nadruk op arbeidstraining te liggen. Een programma voor dagactiviteiten heeft als zwaartepunt een zin- en betekenisvolle inhoud en een lage prestatie- en werkdruk.

 

Duur en intensiteit van het traject kunnen variëren. Individuele begeleiding is als een op zichzelf staand product, of als supplement op basisprogramma’s of trajecten, mogelijk.

Trajecten en programma’s kunnen extra dimensie krijgen door de inzet van ondersteunende interne of externe modules.

Er is tevens een aanbod in studiedagen voor werkers binnen de zorgsector. Verder worden creatieve workshops verzorgd voor klanten en geïnteresseerden van buitenaf.

 

Travalje Subiet richt zich  op klanten uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland. Er wordt samengewerkt met De ZuidWester voor Werk, een bedrijf dat individuele, door jobcoaching ondersteunde, reïntegratietrajecten aanbiedt.