Visie

Travalje Subiet wil steeds de mens als geheel benaderen. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Het best leert men immers uit eigen ondervinding. Cruciaal is het neerzetten van een veilige basis: Voorwaarde om de wereld binnen te laten en tegemoet te treden.

Het durven verleggen van eigen grenzen en het zelfvertrouwen en –respect die daar uit voortkomen, zijn elkaar over en weer versterkende zaken. Springplanken en struikelblokken worden bewust in beeld gebracht. Samen met de klant wordt een arbeidstrajectplan of een programma opgezet en regelmatig besproken. Zelfbeschikking en persoonlijke coaching staan centraal.

 

Streven is, om door maatwerk, een breed klantenpubliek opleiding, werk of vrijetijdsprogramma te helpen verkrijgen. En daarmee een volwaardige plaats in de maatschappij.

 

Het begeleidingsteam bestaat uit:

 

Joost Ruytenburg

Pabo, timmerman, hobby-imker, begeleider medisch kleuterdagverblijf, arbeidstrainer bij een orthopedagogisch centrum, trainer Rots&Water en ervaringsleren.

 

Jan Louwerse

Loodgieter, baliemedewerker ijzerwarenwinkel, magazijnchef, filiaalbeheerder, jobcoach, trainer Rots&Water, Roeicoach/-instructeur

 

 

 

 

Frieda Kas

Hogere landbouwschool, specialisaties veehouderij, bedrijfskunde en lerarenopleiding, tuinder, arbeidstrainer en coördinator bij een orthopedagogisch centrum, vrijwilliger bij SLZ,
diverse bestuursfuncties.

 

Jaap Flohil

Botanisch analist, afdelingshoofd bejaardentehuis, activiteitenbegeleider, mentor van jonge vluchtelingen, tuinontwerper, trainer Mindfulness, trainer Rots&Water en Mindfulness